توهین خشن و عجیب فرماندار گلپایگان به یک خبرنگار


کاش بعضی از افراد جنبه پستی که دارن رو داشتن


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)