شهید مجید بقایی به روایت فرمانده


گوشه ای از
سخنرانی دکتر محسن رضایی
در یادواره سردارسرلشکر شهید دکتر مجید بقایی
بهمن ماه 1395 - شهرستان بهبهان


+ 
2

- 
0
ارسال در 2018/1/27 ساعت 22:48 2018-1-27 22:48:03

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر