اسناد بین المللی ابزار نفوذ/اجرای چراغ خاموش 2030


بخشی از خطبه های نماز جمعه 6بهمن ماه شهرستان ساوه درباره اسناد بین المللی ابزار نفوذ/اجرای چراغ خاموش سند2030
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر