شیوه های نفوذ فرهنگی/فضای مجازی ابزار نفوذ


بخشی از خطبه های نماز جمعه 6بهمن ماه شهرستان ساوه درباره شیوه های نفوذ فرهنگی/فضای مجازی ابزار نفوذ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر