پنج تاجر بزرگ دولت روحانی !!!


این فیلم را برای تمام کسانی که به امید رفع فساد و آینده ای بهتر به دولت تدبیر رای دادند ارسال کنید!


+ 
17

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ازکلیه کاربران محترمه و محترم تقاضادارم آدرس زیر را در نوارآدرس جستجو گرتان کپی پیست و جستجو نمائید ومطالب را حتما تابه آخرمطالعه نمائید ؛
    ازدست ندهید،خیلی روشنگرانه است.

  • باعرض پوزش بسیار؛
    https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/05/25/829819/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C