اتحاد جهان اسلام/عوامل انحطاط مسلمین/علل استثمار جهان اسلام


بخشی از خطبه های نماز جمعه 29دی ماه شهرستان ساوه درباره اتحاد جهان اسلام/عوامل انحطاط مسلمین/علل استثمار جهان اسلام
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر