مسئولین جمهوری اسلامی، شما از زبیر بالاتر نیستید!!


عنوان سخنرانی: ۳۹ سال با انقلاب اسلامی، ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ایلام

علی اکبر رائفی پور


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر