روشنگری از ابهامات سانچی (قسمت دوم)


توضیحات روشنگرانه علی زکریایی از حادثه سانچی


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر