استاد خاتمی نژاد - دشمنی های دیروز و امروز


دشمن همیشه در پی دشمنی است.
ما برای امام غایب مان چه کرده ایم؟!

برای مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت https://asre-zohur.ir/ مراجعه نمایید.


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر