ای‌کاش به‌جای پرچم، من را ده بار آتش می‌زدند...


انتشار نخستین‌بار
واکنش سرلشکر قاسم سلیمانی نسبت به آتش زدن پرچم ایران و پاره کردن تصویر ایشان در اغتشاشات اخیر
سردار سلیمانی: گفتم ای‌کاش به‌جای پرچم، من را ده بار آتش می‌زدند ...چون ما برای نشاندن پرچم بر سر قله ده‌ها شهید دادیم تا بتوانیم این پرچم را سرافراز و برافراشته نگه داریم


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر