پزشکیان: مجلس نه متخصص دارد نه کارشناس!/برنامه جهان آرا


دکتر مسعود پزشکیان در برنامه جهان آرا: مجلس نه متخصص دارد نه کارشناس! وحید یامین پور مجبری برنامه جهان آرا با اشاره به گفت و گویی که با مسعود پزشکیان در این برنامه داشته در توئیتر نوشت: او گفت مجلس نه استعداد کارشناسی دارد، نه توان نظارت و نه حتی رفتاری در شأن انقلاب اسلامی. 96/10


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر