تمدن خرچرانی/بی حجابی=بی فرهنگی/بی حجابی عقب ماندگی است


بخشی از خطبه های نماز جمعه 15دی ماه شهرستان ساوه درباره تمدن خرچرانی/بی حجابی=بی فرهنگی/بی حجابی عقب ماندگی است
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر