پیشنهاد شما برای نوع بیان اعتراض چیست؟


(زیست؛ بازار زندگی ایرانیzist.ir)


+ 
1

- 
0
ارسال در 2018/1/9 ساعت 06:19 2018-1-9 06:19:34

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر