جلسه یکی از سران فتنه با رهبری !!!


چگونه فتنه گران باعث آشوب در ایران شد.

پاسخ به سخنانی که برخی از دوستان می گویند چرا خود رهبری همان اول مانع فتنه نشد.


+ 
27

- 
0
ارسال در 2018/1/8 ساعت 12:31 2018-1-8 12:31:57
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر