افشاگری ندا امین درباره جاسوسی و ارتباط روح الله زم و آمدنیوز با موساد!!


افشاگری روزنامه نگار رژیم صهیونیستی درباره جاسوسی و ارتباط روح الله زم و آمدنیوز با موساد!!


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر