ایرانیان غیور پادگان عشرت آباد رو تصرف کردن


تمسخر آمدنیوز و روح الله زم توسط سیامک انصاری

بعید نیست خود اینو بزنن کانال آمدنیوز بگن گزارش سیامک انصاری از اوضاع کشور!!


+ 
14

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر