فرق جوگیر و انقلابی چیست؟


چرا بعضی‌ها بعد از مدتی ضدانقلاب می‌شوند؟


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر