انقلابی نمایی یا انقلابی گری؟/انقلابی گری بدلی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 08 دی ماه شهرستان ساوه درباره انقلابی نمایی یا انقلابی گری؟ /انقلابی گری بدلی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر