معنای حضور مردم در صحنه/بازی در زمین دشمن به جای ما پشیمانیم/نتیجه ایستادگی در برابر رهبری


بخشی از خطبه های نماز جمعه 08 دی ماه شهرستان ساوه درباره معنای حضور مردم در صحنه/بازی در زمین دشمن به جای ما پشیمانیم/نتیجه ایستادگی در برابر رهبری
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر