علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست!


#باطل_السحر #تحریم‌ این‌هاست
#علاج_واقعی جز این چیز دیگری نیست!

به زبان اکتفا نکنند
#اقتصاد_مقاومتی با #واردات بی‌رویه و ضعف #تولید نمی‌سازد
#محصول_داخلی را ترجیح بدهند((زیست؛ بازار زندگی ایرانیzist.ir))


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر