روایت متفاوت و ویژه از فتنه 88 - قسمت هشتم


آثار منفی فتنه برای مملکت وپیامد بین المللی آن...


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر