روایت متفاوت و ویژه از فتنه 88 - قسمت هفتم


اتفاقات نامبارک و نامیمونی که در اثر فتنه افتاد...


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر