رسوایی جهانی عکاس ایرانی !!


یک عکاس ایرانی که عکسهای پشت صحنه یک فیلم را به عنوان عکسهای واقعی از #دختران منتظر #اعدام جا زد و جوایز متعدد بین المللی هم گرفت!


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر