سخنان +18 که رهبر انقلاب در حضور جوانان بر زبان آورد !


شاید این سخنان را تا به حال از رهبر انقلاب نشنیده باشید!!


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)