عقد در کرمان با چاشنی زلزله


فیلمی از مراسم عقدی در کرمان که با زلزله بهم ریخت


+ 
26

- 
7
ارسال در 2017/12/23 ساعت 14:43 2017-12-23 14:43:27

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر