زمينى سبز و پر از پرنده❗️آيا كودكان ما باور مى كنند اين برهوت هاى وسيع روزى بهشت بوده اند؟
آيا تالابى به نام #گاوخونى هنوز هم در كتاب هاى درسى هست؟


+ 
2

- 
0
ارسال در 1396/9/29 ساعت 16:58 2017-12-20 16:58:48
OFOGH_TV
توسط OFOGH_TV


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر