چرا رهبر انقلاب از قطار درحال حرکت پریدند بیرون؟!


ماجرای مقام معظم رهبری و پریدن ایشان از پنجره ی قطار برای یک موضوع مهم


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر