نکته استاد قرائتی از ماجرای آقای دوربینی


می‌خواستیم دوربینی رو نشون ندن، اون هفته بیشتر از همیشه نشونش دادن؛ ما گاهی با خدا کشتی می گیریم!


+ 
9

- 
0
ارسال در 1396/9/27 ساعت 15:26 2017-12-18 14:26:52

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر