طنز سیاسی و جنجالی «خط خطی» - قسمت 56


اصلاحاتم خواستار محو شدن اسرائیل از روی زمین شد


+ 
23

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر