گزارشی جالب از نصیحت مردم به مسئولین؛


آقای رییس جمهور! شما که همیشه با خنده حرف میزنید به فکر خندیدن ما هم باش


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر