سخنان جنجالی داریوش مصطفوی : خاتمی فوتبال را سیاسی کرد


سخنان جنجالی داریوش مصطفوی در به اضافه مستند: خاتمی فوتبال را سیاسی کرد/ ۲۰ درصد فوتبال در زمین است و ۸۰ درصد لابی گری


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)