دلیل بی نتیجه بودن برجام،عبور از خط قرمزهای امام خامنه ای بود


دلیل بی نتیجه بودن برجام،عبور از خط قرمزهای امام خامنه ای بود
همه این سفارشات شود ولی باز هم رعایت نشد و ضربه را خوردیم.


+ 
6

- 
0
ارسال در 2017/12/7 ساعت 08:37 2017-12-7 08:37:44

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر