فرمان امام خامنه ای به دانشجویان و نخبگان


فرمان امام خامنه ای به دانشجویان و نخبگان


+ 
1

- 
0
ارسال در 2017/12/7 ساعت 08:31 2017-12-7 08:31:19

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر