نماهنگ تصویری "یا رسول سلام علیک" - ویژه ولادت حضرت رسول


نماهنگ تصویری "یا رسول سلام علیک" - ویژه ولادت حضرت رسول - تهیه شده در سایت جامع فرهنگی و مذهبی شهید آوینی - با اجرای گروه تواشیح و مدیحه سرایی بین المللی طوبی - تدوین علیرضا جوادی


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دین و مذهب داری نباید در تضاد با محکمات قرآن و عقل باشد
  ---
  ابتکار اعتقاد و مراسم و مناسک و شعایر خوشحالی با تمام حاشیه های ساخته و پرداخته ذهن بی نهایت محدود و قاصر بشر برای فرا رسیدن روزهای مناسبات منسوب به دین و مذهب اگر بعنوان حکم و اعتقاد دینی لازم الاجرا که از جانب خداوند تعیین گردیده مطرح نشود شاید بی اشکال سنجیده شود ، و لی اگر بنام دین و مذهب این ابتکارها با تقدس بخشیدن به آنها بصورت اعمال مستحب یا واجب معرفی گردند به دخالت در ویژگی و کار منحصر به خداوند دانای مطلق جهان آفرینش و سنگین و بغرنج کردن درک دین و به گمراه کردن دین داران منجر می گردند که با وجود رهنمودها و هشدارهای قرآنی و حکم عقل هرگز چنین ابتکارهایی نمی توانند مجاز و پسندیده باشند.
  باید برای انبوه مشکلات اعتقادی من در آوردی تهی از هرگونه منطق قرآنی و عقلی که بنام دین و مذهب دامن گیر مذهب ما شیعیان شده اند و هیچ نشانه ای از تلاش علمی همگانی ، برای سنجیدن درستی و نادرستی آنها با عرضه به محکمات مفصل شناختهای فرهنگ اصیل دین داری قرآنی و اصول استدلال عقلی در میان سطوح مختلف دین شناسان دیده نمی شود ، تا مرز جان باختن افسوس و غم و غصه خورد.
  هشدار معصومان از فزونی دروغگویان و نسبت گفته ها و منقولات دروغ بسیار به آنان و تعیین قرآن و اصول استدلال عقلی بعنوان ملاک و معیار اصیل سنجش این گفته ها و ضرورت تفکیک سره از ناسره ی منقولات غیر قرآنی اعتقادی از یک دیگر با کمک قرآن و عقل که با تاکید معصوم تعیین گردیده اند هیچ دلیل و عذر و بهانه ای برای بی تفاوتی و سهل انگاری و بی پروایی در نقل حدیث و روایت بنام دین و مذهب در اختیار مسلمانان نگذاشته است.
  افسوس که قرنها است با بی تفاوتی دین شناسان به هشدار مذکور معصومان ، رویکرد مصرانه ی همیشگی به منقولات نسنجیده ی متضاد با محکمات قرآن و عقل بنام دین و مذهب بجز بدنامی برای دین و مذهب مظلوم تشیع و برای پیامبر (ص) و اهل بیت آن حضرت (ع) و بغرنج و غیر قابل درک و اثبات ناپذیر ساختن دین و مذهب و گمراهی دین داران بازده دیگری نداشته است.
  در هیچ جای آیات محکم و مفصل قرآن کریم هیچ نشانه و توصیه ای به مسلمانان مبنی بر مجاز بودن برخورد خدا گونه با بندگان مقرب یا سهیم ساختن این بندگان در ویژگیهای منحصر به خداوند دیده نمی شود بلکه در قران کریم روشنگریها و هشدارهای سنگین بسیاری وجود دارند که چنین برخورد و سهیم سازی را تقبیح و تحریم کرده و مجازاتهای پایان ناپذیر نابخشودنی هولناکی را برای این چنین برخوردها و سهیم سازیها تعیین کرده است.
  برای آگاهی از موضع روشن و گویای قرآن در زمینه ی برخورد با بندگان مقرب به آیات محکم و مفصل سرشت نشین قرآنی که در آنها عبارت «من دون الله» و واژه های «ند» و «بشر» و «غیب» و «اتباع» و «شرک» و مشتقات آنها وجود دارند بنگریم و از این آیات برای تصحیح دین داری خود با تدبر و خرد ورزی عبرت بیاموزیم.
  قرآن و عقل حکم می کنند و مراجع دین نیز تاکید دارند که اعتقادات قرآنی و اعتقادات غیر قرآنی منسوب به دین و مذهب هرگز تقلید پذیر نیستند و باید تا رسیدن به حقیقت و تفکیک درست و نادرست آنچه که به نام اعتقاد دینی و مذهبی به ما عرضه می گردند فقط و فقط با رجوع به محکمات مفصل سرشت نشین قرآن کریم و اصول استدلال عقلی با تحقیق و تدبر و خرد ورزی به نتیجه ی منطقی غیر قابل انکار برسیم.
  متاسفانه قرنها است عوامل نا هنجار بسیاری با بهانه ها و ترفندهای عاری از حقیقت در دور نگه داشتن داده های محکم و مفصل شناختهای سرشت نشین و قابل درک فرهنگ اصیل دین داری قرآنی از مسلمانان سهیم بوده و نگذاشته اند هر مسلمان که حد اقل یک نسخه از قرآن را با ترجمه در خانه ی خویش دارد با این داده ها بعنوان نخستین وظیفه ی دین داری آگاه شود.
  قرآن و عقل حکم می کنند بشر با دانش ناچیز ذهن قاصر و ناتوان خود هرگز مجاز نیست ، بجای خداوند جهان هستی که آفریننده ی این جهان و آگاه به تمام جزئیات حقایق هستی و تنها تعیین کننده احکام و اعتقادات دین الهی است ، برا خود اعتقاد سازی و مراسم و مناسک و شعایر از از این ذهن ناتوان بسازد و به ساخته و پرداخته های ذهن خود تقدس نطری و عملی ببخشد.
  فرستادن ده ها هزار پیامبر از جانب خداوند برای تبلیغ دین الهی و جهاد با نفس و نفیس این پیامبران برای مصون نگه داشتن این دین از تحریف و کج اندیشیها بشر هیچ دلیلی برای اعتقاد سازی توسط بشر باقی نمی گذارد و حجت را بر تمام بشریت در این زمینه تمام کرده است.
  خاستگاه این نوشته قرآن و عقل است و به کج اندیشیهای و هابیت منحرف و سلفیت تکفیری هیچ رشته ی خویشاوندی ندارد.
  توافق بسیاری از دین داران و دین شناسان بر بی اشکال بودن ابتکار چنین مظاهری بنام دین و مذهب ، اگر پشتوانه ی مستدل مستحکم از داده های محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری قرآنی نداشته باشند ، با توجه به تفاوت غیر قابل مقایسه میان علم مطلق و بی حد و مرز خداوند و دانش ناچیز و ناقص بشر هرگز نمی تواند مشروعیت دینی به این ابتکارها ببخشد.
  خداوند مهربان حکیم و دانای مطلق در قرآن کریم تنها رفتار و گفتار و پندار خدا پرستان پرهیز کار را مورد ستایش و شایسته ی پاداش دانسته است.