زمینه سازی جامعه مهدوی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 03 آذرماه شهرستان ساوه درباره زمینه سازی جامعه مهدوی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر