این همون خونه شخصی سازی که روبروی مسکن مهر بود و میگفتن خسارت ندیده


اون عکس رو یادتونه که #روحانی میگفت خونه بغلی مسکن مهر سالم مونده؟
این همون خونه شخصی سازی که روبروی #مسکن_مهر بود و میگفتن خسارت ندیده
عکس از یه طرف گرفته بودن!


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر