سرشاخ شدن قهرمانان کشتی با کودکان سندرم داون


خوشحالی و ذوق کودکان سندرم داون از حضور حسن یزدانی،کمیل قاسمی و حسن رحیمی قهرمانان تیم ملی کشتی در تمرینات آنها


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر