روند تحقیر حیا و عفت در غرب چگونه شکل گرفت؟!


آیا این روند در ایران هم اتفاق می افتد؟!!!!!!!


+ 
9

- 
1
ارسال در 2017/11/14 ساعت 08:44 2017-11-14 08:44:03
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر