جشن تولد ناتمام...


خانواده ای که در حال برگذاری جشن تولد بچهایشان هستن و لحظه بردین کیک زلزله می آید


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر