توانمندیهای دفاعی ایران قابل مذاکره نیست (به زبان انگلیسی)Iran 's defensive capabilities is not negotiable
Why doesn't Iran allow negotiations on its defensive capabilities
منبع: سایت بصیرت


+ 
3

- 
0
ارسال در 2017/11/13 ساعت 22:04 2017-11-13 22:04:19

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر