گزارش خبرنگار صداسیما در شهر زلزله زده سرپل‌ذهاب از جو روانی حاکم


خبرنگار صداسیما در شهر زلزله زده سرپل‌ذهاب: جو روانی خوبی در شهر سرپل ذهاب حاکم شده است، فقط مردم منتظرند دستگاههای امدادی برای آواربرداری برسند!


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر