118 پس لرزه در کرمانشاه !! - 17 پس لرزه 4 الی 5 ریشتری !!


رئیس مرکز لرزه نگاری: از دیشب تاکنون ۱۱۸ پس لرزه در #کرمانشاه داشتیم که ۱۷ تای آن بین ۴ تا ۵ ریشتر بوده است


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر