اگر زلزله دیشب در شهر بزرگی مثل #تهران رخ میداد چه اتفاقی میفتاد!؟


دیدن این گیف شاید وحشتناک باشه، ولی واقعیت رو متوجه میشوید!


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر