تریکینگ


تریکینگ تنها سبک رزمی نمایشی در جهان
این سبک برای اولین بار توسط استاد رسول علی بابائی بنیانگذار و رئیس سبک در ایران در فدراسیون ورزشهای رزمی به ثبت رسید


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)