پیروز جنگ ایران و عربستان کیست!؟


مجله آمریکایی بررسی کرد:
ایران با ۵ برتری نظامی خود،عربستان را در هرگونه درگیری نظامی شکست خواهد داد


+ 
0

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر