بخشی از سریال جومونگ در مقاله کیهان در مورد مذاکره موشکی !!


کاربران فضای مجازی با انتشار این فیلم به مقاله احمد نقیب‌زاده در روزنامه اصلاح طلب آرمان در مورد مذاکره موشکی واکنش نشان دادند!


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر