مناظره ای بین دو وزیر قدیم و جدید در مورد مسکن مهر !!


مجری شبکه۳: میخواستیم درخصوص مسکن مهر بین وزرای دولت قبل و فعلی مناظره برگزار کنیم، وزیردولت قبل رسما اعلام آمادگی کرد، اما به دلایلی مناظره برگزار نمیشود !


+ 
3

- 
0
ارسال در 2017/11/11 ساعت 12:26 2017-11-11 12:26:32

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر