رحیم پور ازغدی: مفسدین اقتصادی را تیر باران کنید


۲۰ نفر از مفسدین اقتصادی را در نماز جمعه شلاق بزنید، ۲۰ نفر از این ها را تیرباران کنید، ببینید چگونه یأس مردم برطرف میشود. آیا جرم این ها از کسی که چند کیلو هروئین دارد کمتر است؟+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)