آمریکا حتی برای خواسته هایش مراجع تقلید را به خدمت میگیرد!!


وقتی آمریکا حتی مرجع تقلید را هم برای کودتا به خدمت می‌گیرد.
بازخوانی اسناد لانه‌ی جاسوسی توسط رحیم پور ازغذی


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)